Skip to main content Skip to search

Audyt i badanie sprawozdań finansowych

Obraz3

Co możemy dla Ciebie zrobić?

  • Obligatoryjne badania i przeglądy sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych.
  • Badania i przeglądy sprawozdań na potrzeby właścicieli.
  • Badania i przeglądy pakietów konsolidacyjnych dla audytorów grup kapitałowych.
  • Badania histrorycznych informacji finansowych.

Kto to wykona?

Doświadczeni biegli rewidenci.

Jak to zrobimy?

  • Profesjonalnie i terminowo.
  • Z uwzględnieniem wymagań ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach.
  • Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR.
  • Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania.