WEBINAR 21.11.2023 r.

TEMAT: Webinar. U-FIN KDR. PRZYCHODY – NALEŻNOŚCI – rozpoznanie i oszacowanie ryzyka, reakcja.

TERMIN: 21.11.2023 r.

GODZINA: 09:00 – 14:00

CENA: 580,00 zł brutto /os.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

PROGRAM:

 • Procedury planowania badania – strategia (C.B, C.D).
 • Procedury planowania badania (C.C.).
 • Udokumentowanie istotności badania (C.C).
 • Przegląd analityczny – obowiązek czy możliwość?
 • Określenie ryzyk badanego obszaru (C.C) – nowości wg KSB 315 Z.2022.
 • Nowości programu KDR – matryca przykładowych ryzyk.
 • Przykłady procedur badania jako reakcja na ryzyko (D.A. i D.B) (E.H. + E.P.)
 • Przykłady testów kontroli (D.A. i D.B.).
 • Nowości programu wersji 4.8 – lista przykładowych czynności kontrolnych – nowe kontrole IT
 • Przykłady testów szczegółowych (E.H. + E.P.)
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokumentacji z badania wskazane w opracowaniach PANA. 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego (link poniżej) i płatność
 • Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją o zapoznaniu się z regulaminem
 • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting
 • Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 2 dni przed webinarem lub brak udziału skutkuje obciążeniem całością kosztów szkolenia
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia
 • Podstawą do uzyskania zaświadczenia jest obecność na zajęciach i płatność

WYKŁADOWCA:

Marta Kostrzewa

Biegły rewident, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobywała w BDO Polska Sp. z o.o., MDDP Outsourcing oraz PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. w Departamencie Audytu. Posiada Licencję Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowości. Prowadzi firmę audytorską: Kancelarię Finansów i Rachunkowości, która specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych, ekspertyzach finansowych oraz doradztwie z zakresu rachunkowości oraz finansów. Jest wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (szkolenia dla służb finansowych), w Banku Światowym (szkolenia dla służb podatkowych tj. dla Urzędów Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych i Urzędów Skarbowych oraz dla pracowników Ministerstwa Finansów), a także w Centrum Edukacji PIBR (szkolenia dla Biegłych Rewidentów).

PŁATNOŚĆ: 

Opłatę prosimy realizować najpóźniej na 2 dni robocze przed datą webinaru. W tytule przelewu proszę podać datę webinaru oraz imię i nazwisko uczestnika. 

DANE DO PRZELEWU:

75 1050 1461 1000 0090 8129 7559

U-FIN Sp. z o.o.; ul. Gdańska 47/49; 90-729 Łódź

Nota prawna

Akceptacja

Biorąc udział w Szkoleniu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania poniższych warunków uczestnictwa. W przypadku braku akceptacji tych warunków należy powstrzymać się od korzystania ze szkolenia.

Własność

Niniejsze szkolenie jest własnością spółki U-FIN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-729), ul. Gdańska 47/49 dalej zwaną U‑FIN.

Własność intelektualna

Wszystkie prawa, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, prawo do wzorów użytkowych, prawo do baz danych, a także każde inne prawo do własności intelektualnej zawartej w każdym tekście, obrazie, grafice, logo, treści dźwiękowej, oprogramowaniu i innych materiałach ukazujących się w trakcie szkolenia i materiałach szkoleniowych są własnością spółki U-FIN lub są wykorzystywane za zgodą ich właściciela.

Korzystanie ze szkolenia dozwolone jest na użytek własny.

Zabronione jest kopiowanie, pobieranie, nagrywanie, (ponowna) publikacja, rozpowszechnianie, modyfikacja, wykorzystywanie, przesyłanie oraz powielanie wszelkich informacji udostępnianych w ramach szkolenia w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, w tym m.in. środków elektronicznych, np. poprzez kopiowanie lub nagrywanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że drukowanie i/lub pobieranie materiałów i treści zawartych lub udostępnianych przez spółkę U-FIN w ramach szkolenia jest dopuszczalne wyłącznie na użytek własny. Nie mogą być one wykorzystywane lub rozpowszechniane w żadnym innym celu.