WEBINAR 03.06.2023

TEMAT: Webinar. DOKUMENTOWANIE BADANIA W U-FIN KDR. PRZYCHODY – planowanie, ryzyka, reakcja

TERMIN: 03.06.2023 r.

GODZINA: 09:00 – 12:15

CENA: 470 zł brutto/os.

MIEJSCE: online

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

 

 PROGRAM:

1. Procedury planowania badania obszaru przychody ze sprzedaży – Strategia (C.B, C.C, C.D).
2. Procedury planowania badania – określenie ryzyk badanego obszaru (C.C). 
3. Przykłady procedur badania jako reakcja na ryzyko (E.P).
4. Przykłady testów kontroli (D.A., D.B.)
5. Przykłady testów analitycznych (E.P.)
6. Przykłady testów szczegółowych (E.P.)
7. Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokumentacji z badania wykazane w opracowaniu PANA.

DODATKOWE INFORMACJE:  
– Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i uiszczenie zapłaty przed webinarem.
– Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją o zapoznaniu się z regulaminem.
– Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting.
– Odwołanie zgłoszenia przez uczestnika w terminie krótszym niż 2 dni przed webinarem lub brak udziału skutkuje obciążeniem całością kosztów szkolenia.
– W przypadku braku miejsc na szkolenie będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń.
– Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
– Podstawą do uzyskania zaświadczenia jest obecność na zajęciach i płatność. 

WYKŁADOWCA:

Marta Kostrzewa
Biegły rewident , absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada także Licencję Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowości. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobywała w BDO Polska Sp. z o.o., MDDP Outsourcing oraz PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. w Departamencie Audytu. Prowadzi Kancelarię Finansów i Rachunkowości, która specjalizuje się audytach, badaniach sprawozdań finansowych, ekspertyzach finansowych oraz doradztwie z zakresu rachunkowości oraz finansów. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (szkolenia dla służb finansowych), w Banku Światowym (dla służb podatkowych tj. dla Urzędów Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych i Urzędów Skarbowych oraz dla pracowników Ministerstwa Finansów) oraz dla PIBR.

PŁATNOŚĆ: 

Opłatę prosimy realizować najpóźniej na 2 dni robocze przed datą webinaru. W tytule przelewu proszę podać datę webinaru oraz imię i nazwisko uczestnika. 

DANE DO PRZELEWU:

75 1050 1461 1000 0090 8129 7559

U-FIN Sp. z o.o.; ul. Gdańska 47/49; 90-729 Łódź