WEBINAR 08.06.2022

TEMAT: Webinar. DOKUMENTOWANIE BADANIA W U-FIN KDR. PRZYCHODY – planowanie, ryzyka, reakcja

TERMIN: 08.06.2022 r.

GODZINA: 09:00 – 12:15

CENA: 390 zł brutto/os.

MIEJSCE: online

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

 PROGRAM:

1. Procedury wstępne na podstawie danych z e-SF (B.A, B.B).
2. Procedury planowania badania obszaru „przychody ze sprzedaży” – Strategia (C.B, C.C, C.D).
3. Procedury planowania badania:
– udokumentowanie istotności badania (C.C),
– określenie ryzyk badanego obszaru (C.C),
– nowości programu KDR – matryca przykładowych ryzyk.
4. Przykłady procedur badania jako reakcja na ryzyko (E.P):
– przykłady testów kontroli
– przykłady testów analitycznych
– przykłady testów szczegółowych
– próbkowanie za pomocą narzędzi U-FIN KDR.
5. Podsumowanie wyników badania obszaru PRZYCHODY (F.A).
6. Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokumentacji z badania wykazane w opracowaniu PANA

DODATKOWE INFORMACJE:
– warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i uiszczenie zapłaty przed webinarem
– przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją o zapoznaniu się z
regulaminem (link w mailu)
– zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting
– odwołanie zgłoszenia przez uczestnika w terminie krótszym niż 2 dni przed webinarem lub brak udziału skutkuje obciążeniem całością kosztów szkolenia
– w przypadku braku miejsc na szkolenie będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń
– organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia
– podstawą do uzyskania zaświadczenia jest obecność na zajęciach i płatność

WYKŁADOWCA:

Marta Kostrzewa
Biegły rewident , absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada także Licencję Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowości. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobywała w BDO Polska Sp. z o.o., MDDP Outsourcing oraz PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. w Departamencie Audytu. Prowadzi Kancelarię Finansów i Rachunkowości, która specjalizuje się audytach, badaniach sprawozdań finansowych, ekspertyzach finansowych oraz doradztwie z zakresu rachunkowości oraz finansów. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (szkolenia dla służb finansowych), w Banku Światowym (dla służb podatkowych tj. dla Urzędów Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych i Urzędów Skarbowych oraz dla pracowników Ministerstwa Finansów) oraz dla PIBR.

PŁATNOŚĆ: 

Opłatę prosimy realizować najpóźniej na 3 dni robocze przed datą webinaru. W tytule przelewu podaj datę webianaru oraz imię i nazwisko uczestnika. 

DANE DO PRZELEWU (uwaga! nowy rachunek bankowy):

75 1050 1461 1000 0090 8129 7559

U-FIN Sp. z o.o.; ul. Gdańska 47/49; 90-729 Łódź