Skip to main content Skip to search

O NAS

ufin_baner_jubileuszowy_33_lata_V

KOMPETENCJE – w skład naszego zespołu wchodzą wysokiej klasy specjaliści: biegli rewidenci, księgowi, radcy prawni, programiści, informatycy, matematycy i statystycy, posiadający doświadczenie w zakresie: oprogramowania, usług audytu, usług biura rachunkowego i usług doradczych.

HISTORIA FIRMY

Istniejemy od 1990 r.

Mamy 2 lokalizacje: w Łodzi i w Sieradzu.

Grupa U-FIN to 2 spółki: U-FIN sp. z o.o. i U-FIN Audyt sp. z o.o.

Spółka U-FIN powstała 29 maja 1990r. i jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia pod numerem KRS 0000107984.

Spółka U-FIN AUDYT powstała 23 września 2019r. i jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia pod numerem KRS 0000805415. Wpisana na listę PANA (Polska Agencja Nadzoru Audytowego) pod numerem 4257.

MISJA – naszym celem jest kompleksowe wspieranie klientów w obszarze szeroko rozumianych finansów i audytu. Chcemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Koncentrujemy się na tworzeniu przyjaznych narzędzi informatycznych pomagających w procesach audytu i rewizji (U-FIN KDR) oraz na prezentacji i analizie danych finansowych (U-FIN Studio)

Nasze programy tworzone są na bazie realnych potrzeb polskich użytkowników. Skonstruowane są z troską o komfort użytkownika, mają przyjazny interfejs, nie tylko prowadzą przez proces analizy danych, ale także istotnie go przyspieszają. Jednocześnie pełnią funkcję edukacyjną. Są na bieżąco aktualizowane w odpowiedzi na nowe formaty i struktury danych.

Działalnością U-FIN kierują:

Prezes Zarządu

Anna Mierzejewska

biegły rewident nr. rej. 11280
Dyrektor oddz. w Sieradzu

Urszula Gębura

biegły rewident nr. rej. 8148
Wiceprezes Zarządu

Jadwiga Architekt

biegły rewident nr. rej. 4873