WEBINAR 14.12.2020

TEMAT: Praktyczne warsztaty – dokumentowanie badania w UFIN KDR 

TERMIN: 14.12.2020 r.
GODZINA: 12:00 – 17:00
CENA: 369,00 zł/os.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ↵

PROGRAM:
• import danych z pliku eSF.XML do kart U-FIN KDR
• analiza danych z pliku eSF.XML
• planowanie badania i rozpoznanie ryzyk – obszary C.C.
• rozpoznanie kontroli wewnętrznej Jednostki – obszar D.A i D.B
• przykład procedur analitycznych w obszarze E.C. Rzeczowy majątek trwały oraz E.P. Przychody
• przykład próbkowania metodą statystyczną narzędziami z programu KDR (np.: E.G. Zapasy)
• wykorzystanie narzędzia U-FIN STUDIO (np.: analiza JPK KR, JPK VAT itp.)
• archiwizowanie dokumentacji roboczej

DODATKOWE INFORMACJE:
• Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego (poniżej) i uiszczenie zapłaty przed webinarem
• Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją o zapoznaniu się z
regulaminem
• Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting
• Odwołanie zgłoszenia przez uczestnika w terminie krótszym niż 2 dni przed webinarem lub brak udziału
skutkuje obciążeniem całością kosztów szkolenia
• W przypadku braku miejsc na szkolenie będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia
• Podstawą do uzyskania zaświadczenia jest obecność na zajęciach i płatność

WYKŁADOWCA:
Marta Kostrzewa
Biegły rewident, Prezes Zarządu KFIR Sp. z o.o.