Skip to main content Skip to search

Sieradz cennik usług

BIURO RACHUNKOWE – CENNIK USŁUG:

Wysokość opłat za prowadzenie księgowości jest ustalana indywidualnie z każdym z naszych Klientów i zależy od:

 • formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
 • rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
 • rodzaju dokumentacji księgowej
 • ilości dokumentów
 • liczby pracowników

Cennik usług podstawowych:

Bezpłatne wsparcie na starcie – konsultacja i bezpłatna pomoc w zakresie założenia działalności gospodarczej

Ryczałt ewidencjonowany – od 100 zł netto/m-c:

 • prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych (do 10 dokumentów)
 • przygotowanie deklaracji PIT-28

Ryczałt ewidencjonowany z VAT-em – od 120 zł netto/m-c:

 • prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych (do 10 dokumentów)
 • przygotowanie deklaracji PIT-28

Księga przychodów i rozchodów – od 150 zł netto/m-c:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów do 10 dokumentów
 • wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy PIT

Księga przychodów i rozchodów z VAT-em – od 200 zł netto/m-c:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów do 10 dokumentów
 • wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy PIT
 • wyliczenie kwoty VAT oraz  złożenie JPK -VAT

Księgi handlowe – od 500 zł netto/m-c,

 • prowadzenie ksiąg handlowych do 10 dokumentów
 • wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy CIT

Obsługa płacowa za jedną osobę – od 30 zł netto/m-c.

Obsługa płacowo – kadrowa za jedną osobę – od 90 zł netto/m-c

Podatnikom którym spółka U-FIN prowadzi obsługę finansowo – księgową przysługuje możliwość  konsultacji  w  zakresie  zagadnień  objętych  umową.

 

Obsługa finansowo – księgowa obejmuje następujące czynności:

 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowej ,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • obliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie obowiązujących deklaracji miesięcznych na podstawie dowodów źródłowych  i wynikających z nich danych księgowych ,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w tym tabel amortyzacyjnych,
 • dokonywanie rozliczeń płac i sporządzanie deklaracji ZUS,
 • doradztwo podatkowe w zakresie objętym umową.

 

Inne proponowane usługi:

 • tworzenie i aktualizacja Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont ,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, NBP,
 • sporządzanie jednomiesięcznego sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie wniosku kredytowego,
 • przygotowanie dokumentacji do  wniosku o dotację ,
 • sporządzanie deklaracji niezwiązanych z podatkiem dochodowym i VAT,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.