Skip to main content Skip to search

Szkolenia i konsultacje

shutterstock_1430501465

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Przeszkolimy użytkowników w obsłudze programów U-FIN KDR i U-FIN Studio.
 • Doradzimy w sprawach podatkowych.
 • Doradzimy w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.
 • Ocenimy i zweryfikujemy business plany.
 • Pomożemy w przygotowaniu prospektów emisyjnych.
 • Wycenimy majątek firm, ich udziały lub akcje.
 • Podejmiemy się symulacji ekonomicznych projektów przedsięwzięć gospodarczych.
 • Przekształcimy formę prawną przedsiębiorstwa.
 • Sporządzimy sprawozdania finansowe.
 • Przygotujemy pakiety konsolidacyjne zgodne z zasadami grup kapitałowych.
 • Dokonamy przeglądów ksiąg rachunkowych.
 • Wykonamy due dilligence.
 • Uzgodnimy procedury i usługi atestacyjne

Kto to wykona?

Pracujący w U-Fin sp. z o.o. i współpracujący z firmą biegli rewidenci, księgowi i specjaliści.

Jak to zrobimy?

 • Z uważnością na potrzeby Klienta.
 • Profesjonalnie, ze znajomością obowiązujących przepisów.
 • Dokładnie i terminowo.

Najbliższe szkolenia/webinary: