Skip to main content Skip to search

KDR CLOUD ADMIN

ca_627x300

Czym jest KDR CLOUD ADMIN?

 • Jest programem do zarządzania danymi w chmurze programu U-FIN KDR.
 • Jest programem do przeglądu pracy użytkowników U-FIN KDR.

Dla kogo jest program KDR CLOUD ADMIN?

 • Dla posiadaczy programu U-FIN KDR korzystających z chmury.
 • Dla posiadaczy wielu licencji U-FIN KDR.
 • Dla użytkowników U-FIN KDR przechowujących w chmurze wiele jednostek.
 • Dla administratorów zarządzających wieloma licencjami i wieloma kontami programu U-FIN KDR.
 • Dla firm posiadających wiele tożsamości w U-FIN KDR.

Podstawowe możliwości KDR CLOUD ADMIN

 • Przegląd statystyki zajętości chmury.
 • Przegląd, archiwizacja i usuwanie jednostek KDR z chmury.
 • Edycja kont użytkowników programu KDR.
 • Zmiany dostępności jednostek KDR dla użytkowników (tzw. chiński mur).
 • Podgląd licencji programu KDR.
 • Przegląd i analiza logowań użytkowników KDR do programu.
 • Przegląd i analiza synchronizacji jednostek KDR.
 • Podgląd struktury dokumentów jednostek KDR.
 • Przegląd wersji programu KDR na stanowiskach.
 • Eksport danych do popularnych formatów.
 • Porównanie jednostek KDR z różnych źródeł (chmura/archiwum).
 • Możliwość pracy z tożsamościami KDR.

Informacje techniczne i zrzuty ekranu

 • Wymagania: MS Windows 10 lub nowszy.
 • Program wymaga połączenia z internetem.
 • Ze względu na szerokie możliwości ingerencji programu w dane w chmurze logowanie do programu jest dwuetapowe i wymaga posiadania aktywnej skrzynki pocztowej (adresu e-mail).