Skip to main content Skip to search

U-FIN KDR

logo_UFINBOX

Czym jest U-FIN KDR?

 • KDR jest programem stworzonym dla biegłych rewidentów z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku i polskich podmiotów gospodarczych.
 • Powstał w ścisłej współpracy z aktywnymi biegłymi, uwzględnia ich potrzeby i uwagi.
 • Jest przyjazny i łatwiejszy w obsłudze od innych tego typu programów na rynku.
 • Łagodnie i intuicyjnie prowadzi biegłego przez cały proces badania, w sposób zgodny z Międzynarodowymi Standardami Badania.

Po co powstał U-FIN KDR?

 • Na rynku oprogramowania dla biegłych rewidentów brakowało nieskomplikowanego narzędzia uwzględniającego polską specyfikę.
 • Stworzyliśmy narzędzie wspierające biegłych rewidentów w procesie dokumentowania badania sprawozdania finansowego.
 • Jego wykorzystanie przyśpiesza proces badania dzięki automatyzacji.
 • KDR wspiera i ubezpiecza biegłego w obszarze identyfikacji ryzyka, doboru próby, uzgodnienia zestawienie obrotów i sald oraz wielu innych.

Podstawowe cechy U-FIN KDR.

 • Intuicyjna obsługa i prostota użytkowania,
 • zgodność z Międzynarodowymi Standardami Badania,
 • PDP – program doboru próby,
 • USF – program do uzgodnienia sprawozdania finansowego,
 • identyfikacja i ocena ryzyka,
 • testy kontroli.
 • automatyczna analiza wskaźnikowa i przegląd analityczny

Narzędzia U-FIN KDR.

W program KDR wbudowane są dwa dodatkowe programy przyśpieszające i podwyższające jakość badania sprawozdania finansowego:

 • PDP – Program Dobór Próby – program dokonujący doboru próby wraz z wylosowaniem pozycji na podstawie zapisów na kontach. Program opiera się na matematycznej metodzie stratyfikowanej (warstwowej) i pozwala na wybór próby bazując na istotności oraz określonemu ryzyku. Wygenerowana próba przenoszona jest do dokumentacji z badania wraz z pełnymi danymi statystycznymi.
 • USF – Uzgodnienie Sprawozdania Finansowego – program do uzgadniania zestawienia obrotów i sald do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego. Program daje możliwość stworzenia i weryfikacji bilansu oraz rachunku zysków i strat po zaimportowaniu danych z zestawienia obrotów i sald. Program generuje tabele wiodące do poszczególnych obszarów badania.

Minimalne wymagania techniczne programu.

 • Komputer z procesorem Pentium,
 • system operacyjny Windows 7,
 • 256 MB pamięci RAM,
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku (+30MB na każdy nowy podmiot badany),
 • Adobe Acrobat Reader lub inny program czytnik PDF.