Skip to main content Skip to search

U-FIN NAVI

Projekt navi (3)

Funkcjonalność U-FIN NAVI

• U-FIN NAVI wspiera zarządzanie firmą audytorską,

• U-FIN NAVI pomaga w procesie kontroli jakości,

• U-FIN NAVI pozwala zarządzać ofertami, umowami i usługami,

• U-FIN NAVI wspomaga administrowanie zasobami firmy,

• U-FIN NAVI daje możliwość wygenerowania raportów do PANA,

• U-FIN NAVI pomaga przygotować zestawienie do kontroli PANA.

Podstawowe cechy U-FIN NAVI

• Zarządzanie kontrolą jakości: zawiera przekładową strukturę elementów niezbędnych w procesie wdrażania MSZJ1 oraz MSZJ2,
• Raporty do PANA: daje możliwość wygenerowania raportów wymaganych przez organ nadzoru na podstawie danych wprowadzonych do programu,
• Raportowanie związane z kontrolą: przygotuje pliki wymagane przez PANA w związku z planowaną kontrolą,
• Zarządzanie portfelem klientów: ułatwia analizę potencjalnych klientów, zarządzanie i ewidencja klientów, umów, usług oraz faktur,
• Administrowanie zasobami ludzkimi: wspiera zarządzanie danymi pracowników i współpracowników, przechowywanie i raportowanie danych dotyczących: aplikacji, szkoleń wewnętrznych, obowiązkowych szkoleń biegłych rewidentów oraz oświadczeń pracowników audytu,
• Budżetowanie: umożliwia przygotowanie: postępowania ofertowego, kalkulację wynagrodzenia za usługi, wspomaga planowanie czasu i budżetów usług audytu wymaganego przez PANA,
• Planowanie czasu pracy: pozwala na planowanie czasu pracy dla każdego z pracowników i współpracowników oraz zarządzanie kalendarzem zdarzeń.

Informacje techniczne

Program działa w technologii klient-serwer, co oznacza, że może pracować jako aplikacja jednostanowiskowa z serwerem bazy danych zainstalowanym na tym samym komputerze lub w architekturze wielostanowiskowej z serwerem bazy danych zainstalowanym na oddzielnym dedykowanym komputerze (serwerze). Program wykorzystuje serwer relacyjnych baz danych MariaDB.