Skip to main content Skip to search

U-FIN NAVI

Projekt navi (3)

Czym jest U-FIN NAVI?

• U-FIN NAVI jest programem do zarządzania firmą ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm audytorskich,
• U-FIN NAVI wspiera proces zarządzania kontrolą jakości w firmie audytorskiej,
• U-FIN NAVI pozwala na zarządzanie portfelem klientów,
• U-FIN NAVI umożliwia zarządzanie zasobami firmy,
• U-FIN NAVI daje możliwość szybkiego wygenerowania danych dla potrzeb raportowania do PANA lub PIBR.

Podstawowe cechy U-FIN NAVI?

• Zarządzanie kontrolą jakości: Przykładowa struktura elementów niezbędnych w procesie wdrażania MSZJ1 oraz MSZJ2,
• Raporty do PANA: możliwość wygenerowania każdego rodzaju raportu wymaganego przez organ nadzoru na podstawie danych wprowadzonych do programu,
• Raportowanie związane z kontrolą: program przygotuje pliki wymagane przez PANA w związku z planowaną kontrolą,
• Administrowanie zasobami ludzkimi: zarządzanie danymi pracowników, przechowywanie i raportowanie danych dotyczących szkoleń obowiązkowych biegłych rewidentów, ich oświadczeń, aplikacji oraz oświadczeń o niezależności,
• Zarządzanie portfelem klientów: analizę potencjalnych klientów, ewidencja klientów, umów, usług oraz faktur,
• Budżetowanie: przestrzeń do przygotowania postępowania ofertowego, kalkulacja wynagrodzenia, planowanie czasu i budżetów usług audytu,
• Planowanie czasu pracy: zarządzanie kalendarzem zdarzeń oraz planowanie czasu pracy dla każdego z pracowników.

Informacje techniczne

• Program działa w technologii klient-serwer, co oznacza, że do pracy wymaga serwera (może pracować jako aplikacja jednostanowiskowa z serwerem danych zainstalowanym na tym samym komputerze lub w architekturze wielostanowiskowej z oddzielnym dedykowanym serwerem).