Skip to main content Skip to search

U-FIN STUDIO

logo_UFINSTUDIO

Czym jest U-FIN STUDIO?

 • Jest to przydatne i wszechstronne narzędzie konwertujące i czytelnie wizualizujące dane finansowe w formatach XML przeznaczonych dla elektronicznych sprawozdań finansowych (ESF) i jednolitych plików kontrolnych (JPK).
 • Umożliwia analizę, prezentację i eksport danych do popularnych formatów (XLSX, PDF).
 • Posiada szereg zaawansowanych funkcji kontrolnych niedostępnych w narzędziach bezpłatnych.

Dla kogo jest program U-FIN STUDIO?

 • Dla biegłych rewidentów,
 • dla księgowych,
 • dla analityków finasowych,
 • dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw,
 • dla banków,
 • dla uczelni.

Co potrafi program U-FIN STUDIO?

 • Dokona wizualizacji plików XML w czytelnej formie – uzyskasz podgląd w postaci tabel oraz export do Excela danych z plików: Elektronicznych Sprawozdań Finansowych (ESF), Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) oraz podpisanych plików ESF (XAdES).
 • Sprawdzi poprawność sum i formuł .
 • Sprawdzi poprawność Elektronicznych Sprawozdań Finansowych (ESF) zgodnie z wymaganym przez Ministerstwo Finansów formatem i strukturą.
 • Zweryfikuje: poprawność składniową plików XML – zweryfikuje aktualność zastosowania pliku XSD w kontekście czasu utworzenia ESF, zgodność z regułami zawartymi plikach XSD (dostarczonymi przez MF), poprawność sum i formuł w gałęziach bilansu i zgodność bieżącego bilansu otwarcia z zeszłorocznym bilansem zamknięcia.
 • Przeanalizuje pliki eSF, wyodrębni załączniki z plików ESF (np. PDF).
 • Porówna pliki ESF (jeden do jednego), porówna kolumny BO bieżącego ESF z kolumną BZ zeszłorocznego ESF, sprawdzi poprawność sumowań w plikach ESF, poprawi kwoty w plikach ESF.