WEBINAR 08.10.2021

TEMAT: U-Fin KDR – możliwości programu

TERMIN: 08.10.2021 r.
GODZINA: 10:00 – 12:00
CENA:  123,00 zł brutto/os.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ↵

PROGRAM:

 1. ZMIANY W WERSJI NA 2021 ROK
  – Lista wyboru ryzyk dla arkusza C.C.8
  – Lista wyboru czynności kontrolnych dla obszaru D.A i D.B
  – Wprowadzenie korespondencji seryjnej do dokumentów E.A.3 – E.A.7
  – Potwierdzenia i korespondencja w języku angielskim (E.A.9X)
  – Pozycje prezentacyjne oraz korekty prezentacyjne w USF
  – Możliwość nadania statusu plikom oraz dodawania do nich komentarzy
  – Aktualizacja plików w związku ze zmianami w przepisach
 2. ROZPOCZĘCIE PRACY
  – Założenie jednostki
  – Import danych z poprzedniego roku
  – Karta identyfikacyjna B.A.0, w tym pobieranie danych
 3.  NARZĘDZIA DO ANALIZY eSF w XML
  – Wizualizacja i zapisywanie eSF
  – Porównanie dwóch wersji eSF z tego samego roku
  – Porównywanie BO i BZ na podstawie danych z B.A.0
 4. UZGODNIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (USF)
  – Wprowadzenie roku bieżącego, w tym edycja i dostępne narzędzia
  – Obsługa pozycji prezentacyjnych
  – Porównanie z danymi z B.A.0 na podstawie eSF
  – Wprowadzanie korekt, w tym szybkie korekty prezentacyjne
  – Tabele wiodące
  – Tabele korekt
 5.  OBSZARY PLANOWANIE I KONTROLA WEWNĘTRZNA
  – Ryzyka na poziomie sprawozdania (od C.B. do C.C.7)
  – Ryzyka na poziomie stwierdzeń, w tym lista wyboru ryzyk (C.C.8)
  – Odpowiedź na ryzyko (C.C.9)
  – Procedury pozostałe – nowe arkusze
  – Kontrola wewnętrzna, w tym lista wyboru czynności kontrolnych
 6.  OBSZARY BADANIA I WYBÓR PRÓBY
  – Testy zgodności
  – Testy wiarygodności
 7.  ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI
  – Przegląd funkcji menu programu
  – Przegląd funkcji menu pliku
 8.  PANACEUM, CHMURA I DODATKI
  – PANAceum – archiwizacja i przygotowanie dla PANA
  – Chmura – uprawnienia dla jednostek
  – Kopie zapasowe
 9.  U-FIN STUDIO
  – Zmiany w programie
  – Weryfikacja eSF
  – Raporty i analizy poszczególnych plików JPK

DODATKOWE INFORMACJE:
• Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego (poniżej) i uiszczenie zapłaty przed webinarem
• Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją o zapoznaniu się z
regulaminem
• Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting
• Odwołanie zgłoszenia przez uczestnika w terminie krótszym niż 2 dni przed webinarem lub brak udziału
skutkuje obciążeniem całością kosztów szkolenia
• W przypadku braku miejsc na szkolenie będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia
• Podstawą do uzyskania zaświadczenia jest obecność na zajęciach i płatność

WYKŁADOWCA:
Agnieszka Kordyjarek, Manager ds. audytu w U-FIN Audyt, Biegły Rewident 13698, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku Głównej Księgowej w firmie z kapitałem zagranicznym. Od kilku lat związana z firmą audytorską U-FIN jako m.in. audytor oraz uczestnik zespołu tworzącego software U-FIN KDR przeznaczonego do badania sprawozdań finansowych oraz programu U-FIN STUDIO.

PŁATNOŚĆ: 

Opłatę prosimy realizować najpóźniej na 3 dni robocze przed datą webinaru. W tytule przelewu podaj datę webianaru oraz imię i nazwisko uczestnika. 

DANE DO PRZELEWU:

35 1240 5527 1111 0000 5593 6859

U-FIN Sp. z o.o.; ul. Gdańska 47/49; 90-729 Łódź